FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

underhåll av jordfallsbron

vägverket region väst

Jordfallsbron som byggdes på 60-talet är en rörlig bro med dubbla klaffar. Bron har en total längd på 700 m och ett fritt utrymme mellan klaffkammarna på 44 m. Bron är en viktig förbindelse över Göta Älv samt en passage för sjötrafiken upp till Värnen vilket ställer höga krav planering av projekt av detta slaget.

Projektets omfattning:

Uppdraget genomfördes av Patrik van Meer under hans anställning på SCC Projektledning.

Patriks uppdrag var att driva projektet som byggledare. När beläggningen på klaffarna revs upptäcktes det att plåtarna på huvudbärarna hade utmattningssprickor. Dessa åtgärdades temporärt under projektets genomförande för att sedan få en permanent lösning under sommaren 2003.


Byggherre: Vägverket Region Väst
Byggkostnader: 25 Mkr
Byggtid: Aug. 2002 - Dec. 2002

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se