FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

 Första båten anlöper kajen, 2002-08-22.

Bilterminal 2002

Göteborgs HAMn AB

När DFDS Englandstrafik flyttade till Frihamnen ville Göteborgs Hamn integrera DFDS gamla kajer och ytor med bilterminalens övriga ytor.

Under projekteringen av ovanstående projekt anlitades SCC Projektledning för att granska handlingarna ur arbetsmiljöhänsyn samt för att upprätta ett koncept till en arbetsmiljöplan.

Projektet bestod bl.a. av följande moment:

Uppdraget genomfördes av Patrik van Meer under hans anställning på SCC Projektledning.

Patriks uppdrag var att driva projektet som byggledare. Med ansvar för produktionsstyrning, ekonomisk reglering och kvalitetskontroll av entreprenörerna samt lösa tekniska problem som har uppstått under byggtiden.


Byggherre: Göteborgs Hamn AB
Byggkostnad:  40 Mkr
Byggtid: Jan. 2002 – Aug. 2002

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se