Senast uppdaterad: 2018-11-26


FÖREGÅENDE SIDA PDF-FORMAT

  Foto    Artiklar

Till van Meer Foto

Hisingsbron

Trafikkontoret, Göteborg

Hisingsbron kommer bli den nya förbindelsen mellan Göteborgs centrum och Hisingen och ersätta Götaälvbron som var klar 1939. Den gamla bron har tjänat ut och skall ersättas av den nya bron 2020-2021. Den nya bron är en lyftbro på 400 m med segelfrihöjd på 12-28 m. Förutom den 400 meter långa Hisingsbron kommer man även bygga en kollektivtrafikbro som kommer gå fram till Nordstan likt den gammal bron.

 

Projektet omfattar bl.a.:

Patriks van Meers uppdrag i projektet är samordnande byggledare. Med ansvar för samordning av byggledningen på projektet samt samordning av produktion med kringliggande projekt såsom  Västlänken, E45 Lilla Bommen-Marieholm, Marieholmsförbindelsen, Platinan mm.

 


Byggherre: Trafikkontoret, Göteborg
Entreprenör: Skanska-MTH Hisingsbron HB
Entreprenadkontrakt: 1 950 Mkr
Byggtid: 2017-2022

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se