Senast uppdaterad: 2017-08-22


FÖREGÅENDE SIDA PDF-FORMAT

Fasta fotopunkter  Månadskort    Före/Efter

Till van Meer Foto

Väg 40, Borås - Ulricehamn

delen, Dållebo - hester, etapp 2.

Trafikverket

Väg 40 är en viktig länk i det nationella stamvägnätet och en viktig förbindelse mellan Göteborg och E4 (Jönköping) mot Stockholm och östersjöhamnarna. Delen Dållebo - Hester är den sista delen som är kvar för att man skall få en mötesfri väg fram till Jönköping.

Projektet omfattar bl.a.:

-          7,2 km ny motorväg.

-          7 broar.

-          ca 400 m vägtunnel.

-          Rastplats.

-          Omgrävning av Ätran

 Patriks van Meers uppdrag i projektet är att driva projektet som huvudansvarig byggledare. Med ansvar för produktionsstyrning, ekonomisk reglering och kvalitetskontroll av entreprenörerna samt lösa tekniska problem som uppstår under byggtiden.

 


Byggherre: Trafikverket
Entreprenör: Veidekke
Entreprenadkontrakt: 536 Mkr
Byggtid: Hösten 2012 -Våren 2016

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se