FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

 

Ny väg över ÄTran mellan väg 46 och Karlsnäsvägen

Ulricehamns Kommun

Ulricehamns kommun bygger en ny förbindelse mellan väg 46 och Karlsnäs industriområde.

Projektet omfattar:

-          36 m samverkansbro över Ätran.

-          550 meter lokalgata inkl. GC-väg.

-          VA-arbeten.

-          Belysning längs lokalgatan.

-          Flytt av lagerlokal.

 

Patriks van Meers uppdrag i projektet är att driva projektet som byggledare. Med ansvar för produktionsstyrning, ekonomisk reglering och kvalitetskontroll av entreprenörerna samt lösa tekniska problem som uppstår under byggtiden.


Byggherre: Ulricehamns Kommun
Entreprenör: Svevia
Entreprenadkontrakt: 10,9 Mkr
Byggtid: Okt. 2011 - Juni 2012

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se