FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

Rönnåsens Industriområde, etapp 1

Ulricehamns Kommun

I östra Ulricehamn i nära anslutning till nya väg 40 har Ulricehamns kommun tänkt bygga ut ett nytt industriområde på ca 800 000 m2. Nu har arbetet påbörjas med utbyggnad av lokalgatan som skall gå genom området och de två första tomterna.

Projektet omfattar:

-          1 km lokalgata.

-          300 meter GC-väg.

-          400 meter stenmur.

-          VA-arbeten..

-          Grovterrassering av industritomter, ca 60 000 m2.

 

Patriks van Meers uppdrag i projektet är att driva projektet som byggledare. Med ansvar för produktionsstyrning, ekonomisk reglering och kvalitetskontroll av entreprenörerna samt lösa tekniska problem som uppstår under byggtiden.


Byggherre: Ulricehamns Kommun
Entreprenör: Skanska
Entreprenadkontrakt: ca  17,9 Mkr
Byggtid: Sept. 2011 - Juni 2012

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se