FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

Reparation av Lakvattendamm efter en Överbesiktning.

Ulricehamns Energi

Lakvattendammen vid Överskogs avfallsanläggning stod klar 2003. Men redan efter några säsonger kunde kommunen konstatera att det var en rad brister i anläggningen som gjorde den obrukbar. Problemen ledde till en överbesiktning där domen föll 2010. Domen ledde till att anläggningen i stora drag fick göras om.

Projektet omfattar bl.a.:

-          Borttagning av gammal EPDM-duk, skydssand, dräneringsledningar och pumpstation mm.

-          Dragning av ny dränering i nya ledningsgravar längs hela anläggningen, för att klara fall var man på några ställen tvungen att spränga rörgravar.

-          Utläggning av nytt dränerande lager av 8-16.

-          Utläggning av ny EPDM-duk.

-          Installation av ny pumpstation, två separata brunnar (för dräneringsvatten  respektive lakvatten).

-          Justering av vall mot väg 40 som hade sättningsskador på grund av att den var fel uppbyggd.

 

Patriks van Meers uppdrag i projektet är att hjälpa Ulricehamns Energi med kontroll att anläggningen byggs upp rätt och ge tekniska råd.


Beställare: Ulricehamns Energi
Reparationskostnad ca 5 Mkr
Byggtid: April. 2011 - Oktober 2011

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se