FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

Väg E6, Lugnet - Skee, etapp 2.

Trafikverket

Etappen Lugnet - Skee tillhör en av de sista delarna av utbyggnaden av E6 till motorvägsstandar längs Sveriges västra kust - från Vellinge i söder till Svinesund i norr. Upprustningen av hela E6 beräknas vara klart till 2015.

Projektet omfattar:

Patriks van Meers uppdrag i projektet är att driva projektet som byggledare. Med ansvar för produktionsstyrning, ekonomisk reglering och kvalitetskontroll av entreprenörerna samt lösa tekniska problem som uppstår under byggtiden.

 


Byggherre:

Trafikverket

Entreprenör:

PEAB Sverige AB

Byggkostnad: ca 200 Mkr

Byggtid:

2007 - 2010


 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se