FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

Väg 40, Rångedalabron

Vägverket Region Väst

Väg 40 är en länk i det nationella stamvägnätet och en viktig förbindelse mellan Göteborg och E4 mot Stockholm och Östersjöhamnarna. Trafikbelastningen på sträckan Borås – Jönköping ger motiv för en motorvägsstandard. Som etapp 4 i utbyggnaden av RV40 går vägen över Rångedals dalgång med bl. a Rångedala ån under sig.

Projektet består bl.a. av följande moment:

Patriks van Meers uppdrag i projektet var att driva projektet som byggledare. Med ansvar för produktionsstyrning, ekonomisk reglering och kvalitetskontroll av entreprenörerna samt lösa tekniska problem som uppstår under byggtiden.

 


Byggherre:

Vägverket Region Väst

Entreprenör:

Vägverket Produktion

Byggkostnad: ca 125 Mkr

Byggtid:

Maj. 2005 - Juni. 2008


 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se