FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

Väg 40, Kyllaredsmotet

Vägverket Region Väst

Väg 40 är en länk i det nationella stamvägnätet och en viktig förbindelse mellan Göteborg och E4 mot Stockholm och Östersjöhamnarna. Trafikbelastningen på sträckan Borås – Jönköping ger motiv för en motorvägsstandard. Första etappen på denna sträcka är Kyllaredsmotet som även kommer att bli Borås nya entré från öster.

Projektet består bl.a. av följande moment:

Patriks van Meers uppdrag i projektet var att driva projektet som byggledare. Med ansvar för produktionsstyrning, ekonomisk reglering och kvalitetskontroll av entreprenörerna samt lösa tekniska problem som uppstår under byggtiden.


Byggherre:

Vägverket Region Väst

Entreprenör:

Skanska Sverige AB

Byggkostnad: ca 100 Mkr

Byggtid:

Aug. 2003 - Aug. 2005


 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se