FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

Skadebedömning med åtgärdsförslag

Betongkulvert

Volvo Torslanda

Uppdraget bestod av inspektion av en 500 meter lång betongkulvert. Syftet med uppdraget var att fastställa kulvertens status samt att ta fram ett reparationsförslag med kostnadsbedömning för att reparera kulverten.

Uppdraget har genomförts enligt följande:

Uppdraget genomfördes av Patrik van Meer under hans anställning på SCC Projektledning.


Byggherre:

Celero Suport AB

Brukare:

Volvo Personvagnar

Reparationskostnad: ca 3 Mkr

Genomförande:

Våren 2002


 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se