FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

Framtagande av koncept till Arbetsmiljöplan

Göteborgs HAMn AB

När DFDS Englandstrafik flyttade till Frihamnen ville Göteborgs Hamn (GHAB) integrera DFDS gamla kajer och ytor med bilterminalens övriga ytor.

Under projekteringen av ovanstående projekt anlitades SCC Projektledning för att granska handlingarna ur arbetsmiljöhänsyn samt för att upprätta ett koncept till en arbetsmiljöplan.

Uppdraget har genomförts enligt följande:

Uppdraget genomfördes av Patrik van Meer under hans anställning på SCC Projektledning.


Byggherre: Göteborgs Hamn AB
Genomförande: Hösten 2001

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se