Senast uppdaterad: 2018-09-01


Föregående sida

PDF-FORMAT


CURRICULUM VITAE

 Namn: Patrik van Meer

 Födelseår: 1970

 Nationalitet: Svensk

 Befattning: Projektledare/Byggledare


Sammanfattning

Patrik van Meer arbetar som projekt- och byggledare inom anläggning med inriktning på betong-, bergförstärknings-, väg-, mark- och VA-projekt. Innan han började som projekt- och byggledare arbetade han som produktionsledare / projektingenjör inom entreprenadsidan. Patrik har även goda kunskaper i kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbeten.

Utbildning

Polhemsgymnasiet

Fyraårig teknisk utbildning (inriktning bygg), 1990

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Högskoleingenjör 1994

Kurser

2018   Entreprenadkurs AB04/ABT06, 2 dagar, Advokatfirma Pedersen.

2016   Fördjupningskurs för styrelseledamot i vägorganisationer, del 2, REV.

2016   Utbildning för styrelseledamot i vägorganisation, del 1, REV.

2016   Grundläggande informationssäkerhet, TRV.

2016   Arbete på väg,Grund, TRV.

2013   HLR-utbildning.

2013   Systematisk arbetsmiljöarbete, grund, TRV.

2011   Kurs i AMA-struktur, Matts Werner (1dag).

2010   Broräckeskurs, SVBRF.

2008   Hjälp på väg, Vägverket.

2007   Broräcken - Praktiska tillämplingar av regelverket, SVBRF.

2007   Miljöutbildning, Vägverket.

2007   Säkerhet på väg. Vägverket.

2006   Juridik för byggledare, kontrollanter och besiktningsmän, SIFU.

2006   Kurs i praktisk geoteknik, Vägverket.

2005   Arbete på väg, utsättningsansvarig, Vägverket.

2003   Arbetsmiljökurs för bygg- och fastighetssektorn, EGA.

2003   Projektledning / Grundkurs, Projsam.

2001   Betongkurs klass 1, SIFU.

1999   Lärarutbildning i miljö (Vägverkets kurs), Vägverket.

1999   Grundutbildning miljö, Skanska.

1997   Kurs i Miljöskadelagen, Teknisk Markkonsult i Falun AB.

1996   Grundutbildning Entreprenadjuridik, Stabilator.

1996   Grundutbildning Bättre arbetsmiljö, Stabilator.

1996   Internkontroll av arbetsmiljön, Stabilator.

1995   Information – kommunikation, Stabilator.

1994   Grundutbildning 3T (totalt tidstänkande), Stabilator.

Anställningar

van Meer Byggkonsult AB

2003-06-19 -

 • Samordnande byggledare för Hisingsbron, Trafikkontoret Göteborg.

 • Huvudansvarig Byggledare för utbyggnad av väg 40, Dållebo - Hester, etapp 2, Trafikverket.

 • Byggledare för Ny väg mellan väg 46 och Karlsnäsvägen, Ulricehamns Kommun.

 • Byggledare för utbyggnad av Rönnåsens industriområde, del 1, Ulricehamns Kommun.

 • Granskning av handlingar, Väg 40  Borås - Ulricehamn, delen Dållebo - Hester, Trafikverket.

 • Byggledare för reparation av Överskogs lakvattendamm, Ulricehamns Energi.

 • Byggledare för utbyggnaden av E20, Ingared - Alingsås, Trafikverket.

 • Byggledare för utbyggnad av E6. Lugnet - Skee, etapp 2, Vägverket Region Väst

 • Byggledare för utbyggnad av RV 40 - etapp 2-4, Vägverket Region Väst.

 • Byggledare för utbyggnad av RV 40 - Kyllaredsmotet, Vägverket Region Väst.

Scandiaconsult Projektledning

2000-06-10 – 2003-06-06
 • Byggledare för underhållsarbeten Bro P 702 över Göte älv, Jordfallsbron, Vägverket Region Väst.

 • Byggledare för 1000 m ny GC-väg Gamla Riksvägen, Lindome. Mölndals Kommun.

 • Byggledare för Bilterminal 2002, delprojekt anläggning. Göteborgs hamn AB.

 • Projektledare / Byggledare, Ombyggnad signalanläggning 1-4, Alingsås, Vägverket Region Väst, drift och underhåll.

 • Skadebedömning / framtagande åtgärdsprogram, betongkulvert och skyddsrum vid Volvo Torslanda, Volvo Personvagnar AB, VCC-fastigheter

 • Riskanalys sprängning, pålning och schakt för Väg E4, Helsingborg – Jönköping delen Markaryd – Strömsnäsbruk, SCC Sverige.

 • Byggledare / biträdande projektledare, Avlastning vid Surte, Stax 25, Banverket, Västra Banregionen. Muddring i Göta älv.

 • Bilterminal 2002, Göteborgs hamn, upprättande av underlag för arbetsmiljöplan samt granskning av projekteringen ur arbetsmiljösynpunkt.

 • Byggledare för miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder, Gamla torget – Kvarnbygatan, Mölndals Kommun.

 • Projektledare/Byggledare för reparation av stödmur, Södermalmsgatan, Mölndals Kommun.

 • Byggledare för Trafiksignalanläggning, Gråbovägen – Bergsjövägen, Vägverket Region Väst, drift och underhåll.

 • Upprättande av förfrågningsunderlag rivningsentreprenad, F 7 Såtenäs FortV.

 • Upprättande av förfrågningsunderlag för broreparation, Trafikkontoret Göteborg.

 • Riskanalys, sprängningsarbeten, Hallaryd.

Skanska Div. Väg Väst

2000-04-01 - 2000-06-10

Arbetsledare/Projektingenjör för fjärrvärmearbeten i Göteborg. Handledare i miljöutbildning för tjänstemän/Yrkesarbetare för Div. Väg Väst.

2000-01-01 - 2000-03-31

Ansvarig för uppläggning av miljöarbetet på projekten inom Div. Väg Väst, distrikt 7113, bl.a. Vetenskapscenter, Korsvägen Göteborg samt Borgås i Kungsbacka.

1999-08-01 - 1999-12-31

Arbetsledare, Borealis, betongfundament för installationer, Stenungsund.

1998-08-01 - 1999-07-31

Arbetsledare/Kvalitetsingenjör/Platschef, Volvo VSC 2000/B0. Massivt betongfundament till krocktestanläggning, Göteborg. Produktionsansvarig för armering och betongarbeten. Ansvarig för den ekonomiska regleringen på projektet.

Stabilator Anläggning

1998-02-09 - 1998-07-31

Kalkylator för Stabilator International, Stockholm större anläggningsprojekt (kraft-verkstunnlar/dammar) beträffande bergförstärkning och tätningsarbeten.Har medverkat i följande projekt: Cochas, Peru. Gilgel Gibe, Etiopien. Sondu Miniu, Kenya. Ilisu, Turkey. Purulia, Indien.

1994-07-25 - 1998-02-07

Kvalitetsingenjör/Projektingenjör/Platschef (Stabilator), Konsortiet Lundbytunneln, Göteborg. Ansvarig för Stabilators åtagande på projektet beträffande injektering, sprutbetong och tilläggsarbeten (ekonomi/produktion) från 1997.

Stabilator Rot   

1993-06-07 - 1993-07-07

Betongrenovering av P-däck (Smyckeparken), Göteborg.

Svenska Rivteknik AB

1993-01-20 - 1993-05-19

Rotrivning i Göteborg med omnejd.

Stabilator Rot

1992-10-06 - 1992-12-31  Balkongrenovering (Dimvädersgatan), Göteborg.

Skanska Mellansverige AB

1992-05-25 - 1992-09-25 

Bergförstärkning av bergtunnel, Tåsans kraftstation, Sysslebäck, Värmland.

Övrig Upplysning

Datakunskap  Mycket goda kunskaper i MS Office samt goda kunskaper i AutoCad. Mycket goda kunskaper i Adobe Photoshop.

Språk

Svenska, Engelska

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se