Studiefotografering

Några exempel på studiefotografering som jag utfört.

 1. 970 Gustaf Oskar Erik 141109
 2. 971 Oskar Gustaf 141109
 3. 972 Erik Oskar Gustaf 141109
 4. 973 Erik 141109
 5. 974 Erik 121028
 6. 975 Erik 121028
 7. 976 Gustaf 121028
 8. 977_Gustaf 121028
 9. 978 Egil 120818
 10. 979 Embla 120818
 11. 980 Egil och Embla 120818
 12. 981 Egil och Embla 120818
 13. 982 Deepti 100126
 14. 983 Deepti 100126
 15. 984 Deepti 100126
 16. 985 Gustaf 100117
 17. 986 Gustaf 100117
 18. 987 Gustaf 100117
 19. 988 Gustaf 091219
 20. 989 Gustaf 091219
 21. 990 Amanda 080830
 22. 991 Filip 080830
 23. 992 Amanda och Filip 080830
 24. 993 Gini med dottern Deepti 080717
 25. 994 Gini med dottern Deepti 080717
 26. 995 Sia 080712
 27. 996 Sia 080712
 28. 997 Paula 081025
 29. 998 Paula 070624
 30. 999 Paula 070624