Före och efter

Några exempel på före och efter i ett projekt. Kan även tas i serie så man ser hur projektet växer fram. Det viktigaste är att man får tillträde till projektet i ett tidigt skede.

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05